Webb-tv från Landstinget i Jönköpings län

Sändning från landstingsfullmäktige
2014-06-18 09:00 (GMT+01:00)
kansliavdelningen@lj.se

Se sändningen