Webb-tv från Landstinget i Jönköpings län

Sändning från landstingsfullmäktige
2012-11-27 09:30 (GMT+01:00)
kansliavdelningen@lj.se

Se sändningen