kf20161214

Ungdomsfullmäktige, Webb-tv-sändning från Stadshuset

Se kommunfullmäktiges sammanträde (500kbps)