Stockholms stads kommunfullmäktige

Webb-tv-sändning från Stadshuset
2010-06-21 12:00 (GMT+01:00)
jany.plevnik@stockholm.se

Se kommunfullmäktiges sammanträde (500kbps)