Gävle Kommunfullmäktige

Sändning över Webb-TV
2014-01-20 16:20 (GMT+01:00)
ann-sofie.johansson-nyberg@gavle.se

Se sändningen