Gävle Kommunfullmäktige

Webb-TV
2016-03-21 11:00 (GMT+01:00)
ann-sofie.johansson-nyberg@gavle.se

Se sändningen