Gävle Kommunfullmäktige

Webb-TV
2015-03-23 08:55 (GMT+01:00)
ann-sofie.johansson-nyberg@gavle.se

Se sändningen