Gävle Kommunfullmäktige

Sändning över Webb-TV
2014-03-24 09:22 (GMT+01:00)
ann-sofie.johansson-nyberg@gavle.se

Se sändningen