Gävle Kommunfullmäktige

Sändning över Webb-TV
2012-12-17 09:00 (GMT+01:00)
ann-sofie.johansson-nyberg@gavle.se

Se sändningen