Gävle Kommunfullmäktige

Sändning över Webb-TV
2010-04-26 14:00 (GMT+01:00)
ann-sofie.johansson-nyberg@gavle.se

Se sändningen