Gävle Kommunfullmäktige

Sändning över WebbTV
2009-12-14 11:00 (GMT+01:00)
ann-sofie.johansson-nyberg@gavle.se

Se sändningen