Gävle Kommunfullmäktige

Sändning över WebbTV
2009-11-30 14:00 (GMT+01:00)
ann-sofie.johansson-nyberg@gavle.se

Se sändningen