Gävle Kommunfullmäktige

Sändning över WebbTV
2008-12-15 13:55 (GMT+01:00)
ann-sofie.johansson-nyberg@gavle.se

ADSL (348k)