Gävle Kommunfullmäktige

Sändning över WebbTV
2008-10-20 13:55 (GMT+01:00)
ann-sofie.johansson-nyberg@gavle.se

ADSL (348k)
Sändning via asx
Sändning via http