Gävle Kommunfullmäktige

Sändning över WebbTV
2008-08-25 15:58 (GMT+01:00)
ann-sofie.johansson-nyberg@gavle.se

ADSL (348k)