Gävle Kommunfullmäktige

Sändning över Webb-TV
2013-12-16 08:30 (GMT+01:00)
ann-sofie.johansson-nyberg@gavle.se

Se sändningen